Information Om rangering

En vanlig brukt måte for beregning av bildets rating-verdi er å regne ut gjennomsittet ut fra de ratingene som er gitt for bildet. Denne måten å beregne rangeringen på har sine svakheter, da det ikke tar hensyn til at andre bilder kan ha fått langt flere/ferre ratinger. Derfor brukes bayesion rating - en metode som tar hensyn til alle avgitte ratinger for alle bildene.

Eksempel

  • Bilde 1 har fått 10 rangeringer, hhv. 5, 4, 3, 3, 4, 5, 2, 5, 3 og 1. Dette gir summen 35 og dermed et snitt på 3.5
  • Bilde 2 har fått kun en rangering på 5. Snittet for dette bildet blir da også 5. Men er dette bildet bedre rangert enn det første bildet? Neppe...

Med bayesian rating vil beregnet rangering på de to bildene bli anderledes. Bilde 2, som bare har fått 1 rating på 5, vil komme ut med en rating lavere enn 5.

Les mer om bayesian average.